Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Việt Trì – Phú Thọ

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Việt Trì – Phú Thọ
Mã trường: 
Giới thiệu sơ lược

Ngày 26 tháng 11 năm 1975, trường DBĐHDTTW được thành lập. Trường có nhiệm vụ bổ túc nâng cao trình độ văn hoá cho học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh có đủ trình độ vào học tại các trường đại học. Đây là trường DBĐHDT đầu tiên trong cả nước thực hiện chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, là loại hình trường chuyên biệt thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ đào tạo, tạo nguồn cán bộ quản lý, cán bộ khoa học người dân tộc thiểu số. Những ngày đầu thành lập, trường tiếp nhận cơ sở đang xây dựng cho trường học sinh miền nam tại thôn Trung Hà, xã Phú Nhiêu, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Năm 1976-1977 trường chuyển về Việt Trì, Phú Thọ. Tháng 12-1999 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập trường Bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ tại chức tại Sầm Sơn, Thanh Hoá vào làm cơ sở hai của trường DBĐHDTTW và tháng 12/2003, cơ sở hai được tách ra thành một trường độc lập.

==========================================================================================

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, số 19 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3854 690.
Website:  www. dubiviettri.net84.net