Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn
Mã trường: 
Giới thiệu sơ lược

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 24/07/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Chức năng bỗi dưỡng Dự bị Đại học cho Học sinh người Dân tộc thiểu số 7 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ( từ tỉnh Thừa Thiên Huế ra đến tỉnh Ninh Bình); Bồi dưỡng văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ban Giám Hiệu : Gồm 01 Hiệu trưởng, 02 Hiệu phó
Các Phòng, Ban chức năng gồm: Phòng Giáo vụ, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính- Quản trị, Phòng thanh tra Giáo dục, Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên, Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã hội, Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng.

==========================================================================================

Địa chỉ:: Phố Lê Văn Hưu -Phường Bắc Sơn- Thị xã Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá – Việt Nam
TEL/FAX: 84-37-3821 643
Website: dbdhss.edu.vn
Email: hoanv@aivietnam.net