Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Dự bị Đại học dân tộc Nha Trang

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Dự bị Đại học dân tộc Nha Trang
Mã trường:
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Dự bị Đại học dân tộc Nha Trang

Logo Trường Dự bị Đại học dân tộc Nha Trang

Xuất phát từ tình hình thực tế, sau 15 năm đào tạo DBĐH dân tộc hệ 2 năm trong việc tạo nguồn cán bộ DTTS cho các địa phương, kể từ năm học 1999-2000 nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo DBĐH dân tộc tộc hệ 1 năm theo chương trình mới thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Qua 35 năm hình thành và phát triển (trong đó có 29 năm đào tạo hệ DBĐH dân tộc), nhà trường đã không ngừng lớn mạnh góp phần cùng các trường bạn tạo nguồn cho các trường ĐH để đào tạo những cán bộ KH-KT có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đồng bào DTTS thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, của đất nước nói chung.

==========================================================================================

Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại : 058-3523761 Fax: 058-3522704
Website: http://www.dbdhnhatrang.edu.vn