Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Sĩ quan Thông tin

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Thông tin
Mã trường: TTH
Giới thiệu sơ lược

Truong-si-quan-thong-tin

Trường Sĩ quan thông tin

Trường Sĩ quan Thông tin trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đào tạo sĩ quan sơ cấp, trình độ cử nhân quân sự, bậc đại học và cao đẳng, chuyên ngành chỉ huy thông tin liên lạc.
Năm thành lập: 1951
Năm 1998, Trường Sĩ quan Chỉ huy – Kỹ thuật Thông tin Liên lạc được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là đại học quân sự chuyên.
Hiệu trưởng: Thiếu tướng Ths Lê Đình Hùng
Chính ủy: Đại tá Ths Phạm Văn Vỹ
80% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học, gần 10% có trình độ thạc sĩ,2% tiến sĩ.

===========================================================================================

Địa chỉ:  Số 101, Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Khu vực Đồng Đế, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0583831805; 069756129
Email: pdt-sqtt@dng.vnn.vn