Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Sĩ quan Phòng hóa

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Phòng hóa
Mã trường: HGH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường sĩ quan Phòng hóa

Logo Trường sĩ quan Phòng hóa

Trường Sĩ quan Phòng hóa trực thuộc Binh chủng Hóa học- Bộ Quốc phòng Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Hiện nay , 100% giảng viên có trình độ cử nhân, kỹ sư, trên đại học và ThS; hầu hết đã có thời gian rèn luyện thực tế tại các đơn vị; có hai đồng chí đạt danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, nhiều đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi toàn quân.

===========================================================================================

Địa chỉ: Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: (069) 591115
Email: admin@siquanphonghoa.edu.vn
Website: www.siquanphonghoa.edu.vn