Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Sĩ quan Pháo binh

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Pháo binh
Mã trường: PBH
Giới thiệu sơ lược

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Ngày thành lập: 18-2-1957.
Năm 1998, trường sĩ quan Pháo binh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đào tạo đại học quân sự chuyên ngành pháo binh.
Năm 2008, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho trường đào tạo cao học Pháo binh.
100% giảng viên của trường có trình độ đại học trở lên, trong đó có 39,4% sau đại học; 6% tiến sĩ.

===========================================================================================

Trụ sở chính: xã Thanh Mỹ, ngoại ô Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:(+84) 034-838194
E-mail:phaobinhst@hn.vnn.vn