Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Sĩ quan Đặc công

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Sĩ quan Đặc công
Mã trường: DCH
Giới thiệu sơ lược

Truong-si-quan-dac-cong

Logo Trường sĩ quan đặc công

Trường Sĩ quan Đặc công là một trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh chủng Đặc Công, là một trong những cái “nôi” đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công và các đơn vị trong toàn quân.
Trường được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1967. Khi mới thành lập, trường mang tên Trường Bổ túc cán bộ Đặc công.
Hiệu trưởng: Đại tá Tiến sỹ Vũ Văn Nghiệp.
Chính ủy: Đại tá Cấn Văn Thành.

===========================================================================================

Địa chỉ:  Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04.33840625 – 069506145