Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 16/12/2019

Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
Mã trường: ZNH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường văn hóa nghệ thuật quân đội

Logo Trường văn hóa nghệ thuật quân đội

Đại học VHNT Quân đội là một trường đại học đa ngành ở Việt Nam. Chuyên đào tạo các văn nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên nghiệp, cán bộ quản lý văn hoá – nhà văn – sân khấu – điện ảnh cho quân đội và quốc gia.
Đặc biệt là đào tạo nghệ thuật dân tộc miền núi cho các tỉnh vùng sâu vùng xa và Sư phạm nhạc hoạ theo công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá của chính phủ.
Nhà trường được thành lập ngày 23 tháng 09 năm 1955 với tên gọi Trường Nghệ thuật Quân đội.
xĐào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật trong Quân đội.
Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.

Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội –
Tel: 0462663068 – 069522450 – Fax: 0462663068
Website: http://www.vnq.edu.vn
Email: vnq.edu@gmail.com