Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Học viện Kỹ thuật Quân sự
Mã trường: MTA
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện kỹ thuật quân sự

Logo Trường học viện kỹ thuật quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, có tên giao dịch quốc tế: Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam, một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam chuyên đào tạo kỹ sư, kỹ sư trưởng, thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, công nghệ dân dụng phục vụ sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” quân đội và các ngành kinh tế quốc dân.
Học viện được thành lập ngày 28 tháng 10 năm 1966 với tên gọi Phân hiệu II Đại học Bách khoa, chuyên đào tạo kỹ sư quân sự phục vụ cho cuộc chiến tranh Việt Nam vào giai đoạn ác liệt. Học viện Kỹ thuật Quân sự ra đời là một bước quan trọng, bền vững cho sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 100, đường Hoàng Quốc Việt,Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Diện thoại: (+84) 069.515.226
Email: admin@mta.edu.vn
wepsize: http://www.mta.edu.vn