Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Học viện Hậu cần

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Học viện Hậu cần
Mã trường:
Giới thiêu sơ lược

Logo Trường Học viện Hậu Cần

Logo Trường Học viện Hậu Cần

Học viện Hậu cần được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1974 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Sĩ quan Hậu cần thuộc Tổng cục Hậu cần theo quyết định 188/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng.
Trường Sĩ quan Hậu cần được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1951.
Ngày 21 tháng 5 năm 1965 sáp nhập Trường Sĩ quan Kỹ thuật (thành lập tháng 6 năm 1961) vào Trường Sĩ quan Hậu cần.
Tháng 8 năm 1980 lại tách một bộ phận Học viện Hậu cần để tái lập Trường Sĩ quan Hậu cần.
Tháng 12 năm 1981 chuyển Học viện Hậu cần thuộc Tổng cục Hậu cần sang trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Tháng 3 năm 1996 lại sáp nhập Trường Sĩ quan Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) vào Học viện Hậu cần.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy – Quận Long Biên – TP Hà Nội
Điện thoại: 04.62680139 – Fax: 069577209
Email: phongdaotao@hocvienhaucan.edu.vn
Webiste: www.hocvienhaucan.edu.vn