Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Học viện An ninh Nhân dân

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Học viện An ninh Nhân dân
Mã trường: ANH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện an ninh nhân dân

Logo Trường học viện an ninh nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân:ác đơn vị được trường gửi SV đến đào tạo là Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng và 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Kỹ thuật mật mã; xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A các ngành điều tra trinh sát, điều tra hình sự, luật.
Trong 770 chỉ tiêu của trường, trường sẽ dành 740 chỉ tiêu đào tạo ĐH tại trường, còn 30 chỉ tiêu sẽ được gửi đi để đào tạo tại các người ĐH ngoài ngành.
Các đơn vị được trường gửi SV đến đào tạo là Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng và 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Kỹ thuật mật mã; xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A các ngành điều tra trinh sát, điều tra hình sự, luật.

===========================================================================================

Địa chỉ: Km9,đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 069.45541