Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
Mã trường: TYS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại hoc Y khoa Phạm Ngọc Thạch

logo Trường Đại hoc Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học được thành lập năm 1988, theo quyết định số 24/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tiền thân là Trung tâm đào tạo bội dưỡng cán bộ y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo bác sĩ chuyên khoa và đa khoa nhằm cung cấp nguồn nhân lực ngành y cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền thân của Trường là trường Trung học Y tế Thành phố, đảm nhận công tác đào tạo điều dưỡng trung cấp và nữ hộ sinh.
Ngày 15 tháng 3 năm 1989, với quyết định số 59/CT của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã cho phép thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chính thức nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt nam.
Người đặt nền móng và là người sáng lập trường là Bs Dương Quang Trung.
Tháng 9 năm 1989, Trung tâm sáp nhập thêm cơ sở 520-Nguyễn Tri Phương (do Học viện Quân y chuyển giao), Trung tâm bắt đầu giảng dạy niên khóa đầu tiên.

===========================================================================================

Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, Q.10, TPHCM
Điện thoại: 38652435 – Fax: 38650025
Website: www.pnt.edu.vn
Email: info@pnt.edu.vn