Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: VHS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM

logo Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa – thông tin trình độ đại học và sau đại học về các ngành được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa và khoa học xã hội nhân văn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin.
Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hoá Thông tin (đào tạo bậc trung học) thành lập ngày 03/01/1976 theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Ngày 10/07/1998 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg Chính phủ quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2005, trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp thành trường Đại học với tên gọi hiện nay.[1]

 

===========================================================================================

Địa chỉ 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (848)38992901-(848)35106501-(848)35106502
Email dhvhtphcm@vnn.vn
Website: www.hcmuc.edu.vn