Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2, Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2, Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: TLS
Giớ thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Thủy lợi

logo Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 tiền thân là Đoàn Quy hoạch và khảo sát thiết kế Nam Bộ (gọi tắt là ĐH1) được thành lập tháng 12 năm 1976 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi
Năm 1978, được tách ra thành đoàn ĐH1 và đoàn ĐH3 (ĐH3 phụ trách khu vực Tây sông Hậu). Năm 1981 hai đoàn ĐH1 và ĐH3 lại nhập thành đoàn ĐH1. Ngày 8 tháng 12 năm 1986 được đổi tên thành Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành khoa học kỹ thuật Thủy lợi tại Nam Bộ.
Ngày 25 tháng 2 năm 1997, Trung tâm đổi tên thành Đại học Thủy lợi Cơ sở 2 theo Quyết định số 288NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và giữ tên gọi đó cho đến hiện nay[1].
Trụ sở của Trường đặt tại số 2-Trường Sa-Phường 17-quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ, và các lớp chuyên đề), đồng thời là cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm phục vụ cho công tác thủy lợi ở các tỉnh phía Nam.

===========================================================================================

Địa chỉ : Số 2 – Đường Trường Sa – P.17 – Q.Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84).8.8400532-Fax: (84).8.8400542
Website:  cs2.wru.edu.vn
Email: cs2@wru.edu.vn