Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: TDS
Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo TGĐ theo 10 tiêu chuẩn tương ứng với 61 tiêu chí sẽ được trình bày chi tiết trong bản báo cáo tự đánh giá của trường ĐH TDTT TP HCM. Song để thể hiện một cách tổng quát và đầy đủ các lĩnh vực hoạt động của trường ĐH TDTT TP HCM trong phần trình bày của bản báo cáo tự đánh giá sẽ nêu các đặc trưng cơ bản, những thành tựu và kết quả đạt được của trường qua 36 năm phát triển và hội nhập về công tác đào tạo nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể thao. Trên cơ sở đó, trường sẽ xây dựng kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại theo mốc thời gian cụ thể có xem xét ưu tiên cho từng lĩnh vực nhất định.
Trường ĐH TDTT TPHCM xác định sứ mạng và tầm nhìn đến 2015 và 2020; đề ra những nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chức năng hoạt động của từng đơn vị (27 đơn vị); thông qua bảng quy chế cụ thể của từng đơn vị. Dựa trên các điều kiện đảm bảo và nguồn lực hiện có của nhà trường về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trình độ của giảng viên (học vị,học hàm). Từ đó đề ra tầm nhìn sứ mạng phương án phát triển trường theo phân kỳ các giai đoạn cụ thể đến 2010-2015-2020. Khi xây dựng nguồn nhân lực và định hướng phát triển của trường có gắn kết với mục tiêu chiến lược cụ thể phù hợp với quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TPHCM đến 2020. Tầm nhìn và sứ mạngcủa trường đã được thông tin đầy đủ và công khai trên các tạp chí và trang Web của trường.

===========================================================================================

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 08-38960322 – Fax: 08-38960319
Website: http://www.dhtdtthcm.edu.vn
Email: lienhe@dhtdtthcm.edu.vn