Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Má trường: MBS
Giới thiệu sơ lược

Logo trường Đại học Mở TP.HCM

Logo trường Đại học Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University _ (ký hiệu trường: MBS) là một trường đại học công lập hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính[1], có trụ sở chính tại số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh[2]. Đây là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp cung cấp hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho cả nước. Trường trực thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo[1]., có các cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Trường được xem là một trong những trường đại học lớn có uy tín của Việt Nam.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đa ngành, được đào tạo từ nhiều trường, viện trong nước và các nước trên thế giới. Tính đến năm 2010, nhà trường có hơn 200 giảng viên,[4]. Về chức danh, có 1 Giáo sư, 6 Phó giáo sư, 202 giảng viên chính. Về học vị, có 37 Tiến sĩ, 124 Thạc sĩ Đây là đội ngũ cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ và quản lý ,Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường là 31,5%. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên trong tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường là 83.94%.Ngoài ra trường còn mời các giảng viên cao cấp khác từ các trường đại học lớn có uy tín như đại học kinh tế

===========================================================================================

Địa chỉ trường: số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại (84-8) 9.300.210
Website : http://www.ou.edu.vn