Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 19/04/2019

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: LPS
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Luật TP.HCM

Logo Trường Đại học Luật TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM hiện nay là 1 trong 2 cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn và uy tín nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Đại học Luật Tp. HCM được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền nam) của Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Truờng Đại học Tổng hợp TP.HCM, đều là những đơn vị đã có lịch sử trên hai mươi năm xây dựng và phát triển.
Đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên Đại học Luật Tp. HCM được quy tụ từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu là cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của trường phần lớn được chi viện và bổ sung từ đội ngũ cán bộ Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Đại học Tổng hợp Tp.HCM (nay là Trường Đại Khoa học xã hội & Nhân văn).

===========================================================================================

Địa chỉ Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (+848) 9400989
Website www.hcmulaw.edu.vn