Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 19/04/2019

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: KTS
Giới thiệu sơ lược

Logo trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Logo trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Architecture) là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc,xây dựng.
Năm 1924, trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội theo nghị định của Toàn quyền Đông dương. Năm 1926, Ban Kiến Trúc trực thuộc trường Mỹ thuật Đông dương được hình thành.
Năm 1942, trường Mỹ thuật Đông dương phân ra thành trường Mỹ nghệ thực hành Hà Nội và trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương. Theo nghị định ngày 02/02/1942, Ban Kiến Trúc được nâng lên thành trường Kiến Trúc vẫn trực thuộc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương.
Cuối năm 2000, trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM được tách ra khỏi Đại học Quốc gia Tp.HCM và trở thành trường độc lập. Từ năm 2002, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM trực thuộc Bộ Xây dựng.

===========================================================================================

Địa chỉ: 196 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT (08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153); (08) 38232571-Fax (08) 38244678
Website: http://www.hcmuarc.edu.vn