Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: DCT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Công nghệ thực phẩm TP.HCM

Logo Trường Công nghệ thực phẩm TP.HCM

Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường, nghiên cứu xây dựng mục tiêu, quy trình và phương thức đào tạo.
Chuẩn bị hồ sơ xin mở ngành, nghề đào tạo mới để trình Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường cũng như để trình lên các cấp xét duyệt.
Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các dự án về đào tạo, dự án biên soạn giáo trình, chương trình đào tạo.
Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các bậc, hệ đào tạo; lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và dự kiến chỉ tiêu học bổng cho các ngành, nghề.

===========================================================================================

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q. Tân phú, Tp.HCM
Điện thoại: 08.38161673 – 124 hoặc 08.54082904 – Fax: 08.38163320
Website: www.cntp.edu.vn
Email: tuyensinh@cntp.edu.vn