Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Y tế Công cộng

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Y tế Công cộng
Mã trường:  YTC
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Y tế cộng đồng

Logo Trường Đại học Y tế cộng đồng

Trường Đại học Y tế Công cộng là một trường đại học được thành lập ngày 26 tháng 4 năm 2001 theo Quyết định số 65/2001 /QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ[1], trụ sở của Trường được đặt tại quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Trường đào tạo nhiều chương trình từ Cử nhân, Thạc sỹ đến Tiến sỹ, Chuyên khoa với các môn học cơ sở và chuyên ngành như: Nguyên lý quản lý, Kinh tế Y tế, Pháp luật Y tế và Y đức, Chính sách Y tế, Dịch tễ học quản lý, Thống kê Y tế…Ngoài ra, Trường còn hợp tác giảng dạy và nghiên cứu với nhiều trường đại học trên thế giới: London School of Hygiene and Epidemiology, Leeds University, University of New South Wales, Viện Quản lý
Trường Đại học Y tế Công cộng tiền thân là Khoa Y tế công cộng được thành lập năm 1990 trên cơ sở sát nhập thêm 3 trường: Trường Cán bộ quản lý Y tế, Bộ môn Vệ sinh dịch tễ Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Nhân lực Y tế. Trụ sở đầu tiên của Khoa đóng tại Trường cán bộ quản lý Y tế.

===========================================================================================

Địa chỉ: 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)04. 266 2299
Website: www.hsph.edu.vn
Email: wepmaster@hsph.edu.vn