Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Xây dựng

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Xây dựng
Mã trường: XDA
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Xây Dựng

Logo Trường Đại học Xây Dựng

Trường Đại học Xây dựng (National University of Civil Engineering) là một cơ sở giáo dục chuyên ngành xây dựng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1966. Tiền thân là Khoa Xây dựng (1956 – 1966) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trường Đại học Xây dựng là một cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống.
Trường Đại học Xây dựng được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1966, theo theo Quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng chính phủ, trên cơ sở là Khoa Xây dựng (1956-1966) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong thời gian chiến tranh, Trường Đại học Xây dựng sơ tán về các địa điểm: huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, rồi Hương Canh thuộc huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Đến đầu thập niên 1980, Trường Đại học Xây dựng mới chuyển về đóng tại Hà Nội.

===========================================================================================

Địa chỉ 55 đường Giải Phóng,quận Hai Bà Trưng
Điện thoại +(84.4) 8 696 397
Website:  http//nuce.edu.vn