Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Mã trường: DMT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

Logo Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

Hợp tác quốc tế là một nhân tố quan trọng để xây dựng tiềm lực khoa học – công nghệ của Nhà trường. Và chúng ta biết rằng sự phát triển và việc khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục của đất nước cũng như quốc tế không thể tách rời khỏi công tác Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHCN&HTQT).
Để góp phần nâng cao ưu thế cũng như thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong tương lai, Phòng KHCN&HTQT đã và đang tăng cường chiến lược phát triển lĩnh vực KHCN trong quản lý và đào tạo. Đồng thời chủ động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ để nhận được sự giúp đỡ của nhiều nước tiên tiến hơn. Luôn không ngừng nâng cao năng lực cán bộ trong phòng để đạt hiệu quả làm việc tốt nhất.

===========================================================================================

Địa chỉ: Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04.38370598-Fax: 04.38370598
Website: http://www.hunre.edu.vn
Email: dhtnmt@hunre.edu.vn