Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 16/12/2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Mã trường: SP2
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Sư phạm 2

Logo Trường Đại học Sư phạm 2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 128/CP của Hội đồng Chính phủ[1]. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn, Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học…góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 128/CP, ngày 14/8/1967 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở chia tách Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành 03 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Trụ sở ban đầu được đặt ở Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội.
Trong khoảng thời gian này, chiến tranh Việt Nam đang hồi ác liệt nên nhiều cán bộ, sinh viên của Trường đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu.

===========================================================================================

Địa chỉ: P. Xuân Hoà, Tx.Phúc yên, T. Vĩnh Phúc
ĐT: (0211) 3863 416. Fax: (0211) 3863 207
Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn
Website:http://www.hpu2.edu.vn.