Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 12/08/2020

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Mã trường: NNH
Giới thiệu sơ lược

Logo-Truong-dai-hoc-nong-nghiep-ha-noi

Logo Trường đại học nông nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu đa ngành với chất lượng hàng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ đắc lực chocông cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
Là trường trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội không ngừng phấn đấu đạt chất lượng cao trong đào tạo, khoa học-công nghệ và phục vụ xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam văn minh, giàu, đẹp.
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác.
– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
– Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam.
Điện thoại: 84-438276346 Fax: 84-438276554
Email: webmaster@hua.edu.vn
Website: www.hua.edu.vn