Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Ngoại thương

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Ngoại thương
Mã trường: NTH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Ngoại thương

Năm 1965, theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngoại Thương, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định chia tách Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương thành hai trường: Trường Ngoại Giao trực thuộc Bộ Ngoại Giao và Trường Ngoại Thương trực thuộc Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Thương Mại). Tên hiệu chính thức của trường Đại học Ngoại Thương bắt đầu có từ thời gian này.
Ngay sau khi thành lập, trường Đại học Ngoại Thương chuyển về địa điểm sơ tán mới là huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, còn trường Đại học Ngoại giao ở lại nơi sơ tán cũ. Đến thời gian này, trường Đại học Ngoại thương còn 5 khóa sinh viên (từ khóa 3 đến khóa 6), còn sinh viên khóa 1 và khóa 2 đã tốt nghiệp ra trường. Trở thành một Trường Đại học độc lập nên trường được Bộ Ngoại thương quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hơn nhiều so với thời kỳ còn là Khoa Ngoại thương của Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương. Do vậy, cơ cấu tổ chức, đặc biệt là Ban Giám Hiệu của Trường Đại học Ngoại thương từ đây bắt đầu được củng cố và tăng cường. Năm 1968, lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại Thương mới chính thức có Hiệu Trưởng là đồng chí Lưu Văn Đạt và Phó Hiệu trưởng là đồng chí Lê Văn Ngọ. Một vài năm trước đó, Ban Giám Hiệu chỉ có chức Phó Hiệu Trưởng. Ngoài một số Phòng chức năng, Trường đã có các đơn vị chuyên môn như Khoa Nghiệp vụ Ngoại thương; Khoa Ngoại ngữ, Khoa Tại chức và Bộ môn Chính trị. Công tác đào tạo bắt đầu tăng quy mô và đa dạng loại hình đào tạo. Trước đây, mỗi khóa chỉ tuyể trên dưới 50 sinh viên, đầu những năm 70 trở đi quy mô mỗi khóa đã tăng lên 75-100 sinh viên. Ngoài việc đào tạo sinh viên hệ chính quy, Trường còn mở rộng đào tạo hệ tại chức và phát triển hình thức bồi dưỡng cán bộ.

===========================================================================================

Địa chỉ: 91 đường Chùa Láng, P. Láng thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04- 38356.800
Website : http://www3.ftu.edu.vn