Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Mã trường: MTH
Giới thiệu sơ lược

Quán nước Bà Día 4

Logo Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trước đó là trường Mỹ Thuật Đông Dương, Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, Đại Học Mỹ thuật Hà Nội

Được thành lập từ năm 1925, là trường Đại học Mỹ thuật lâu đời nhất Đông Dương. Trường giữ một vị trí quan trọng trong đời sống nghệ thuật Việt Nam, khẳng định rõ vai trò là trung tâm đào tạo mỹ thuật uy tín hàng đầu cả nước.

Chức năng:

Là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo nguồn nhân lực ngành mỹ thuật ở bậc đại học và sau đạị học cho cả nước. Thực hiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tác mỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu và quảng bá mỹ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Sứ mạng

Tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.

Định hướng đào tạo

Đào tạo chuyên ngành mỹ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo. Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sáng tác, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật. Nghiên cứu các vấn đề mỹ thuật của Việt Nam và thế giới.

Hợp tác quốc tế

Hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học, cơ sở đào tạo, các tổ chức nghệ thuật, nghiên cứu khoa học quốc tế về mỹ thuật, nhằm phát triển nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và quảng bá mỹ thuật Việt Nam với thế giới.Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam

==================================================================

Địa chỉ: 42 Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Tel: (04) 38263861
Website : http://mythuatvietnam.edu.vn