Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Mã trường: MTC
Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp– Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là trường đào tạo chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp
– Chức năng: Khoa chuyên môn – Đào tạo cơ bản về Mỹ thuật. Tổ chức giảng dạy ( một trong ba khối kiến thức: GD đại cương, Cơ bản về Mỹ thuật và Chuyên ngành)
– Nhiệm vụ: Tổ chức triển khai giảng dạy các môn Cơ sở Mỹ thuật (8 môn) cho 3 hệ : Đại học, Cao đẳng và Đại học liên thông. Trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các hệ trên

====================================================================

Địa chỉ: 60 La Thành – Ô chợ Dừa – Đống Đa –Hà Nội.
Tel: (04) 38512476   Fax: (04)  38517390
Email: mtcn@design.edu.vn
Website : http://mythuatcongnghiep.edu.vn