Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Mỏ – Địa chất
Mã trường: MDA
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Trường đại học Mỏ – Địa chất được thành lập năm 1966. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Mỏ – Địa chất đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Trắc địa-Bản đồ, Xây dựng, Môi trường, Công nghệ thông tin và Kinh tế-Quản trị kinh doanh. Hơn 50.000 kỹ sư và hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường đại học Mỏ-Địa chất đã có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc và đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện tại, Nhà trường có 9 khoa chuyên môn và 4 khoa khoa học cơ bản với đội ngũ gần 1000 cán bộ viên chức trong đó có 105 Giáo sư và Phó Giáo sư, 157 Tiến sĩ, 396 Thạc sĩ đang giảng dạy. Trường đại học Mỏ – Địa chất hiện đang đào tạo 42 chuyên ngành đại học và 9 chuyên ngành cao đẳng, 18 chuyên ngành thạc sĩ và 21 chuyên ngành tiến sĩ với gần 30 000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Sứ mạng của Trường đại hc Mỏ – Địa chất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3838 9633
Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
Website : http://www.humg.edu.vn