Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Luật Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Luật Hà Nội
Mã trường: LPH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Law University, viết tắt là HLU) là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên viên pháp lý các bậc đại học, cao học, và tiến sĩ; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
Trường Đại học Pháp lý Hà Nội được thành lập ngày 10 tháng 11 năm 1979 theo Quyết định số 405/CP của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ) và Trường Cao đẳng Pháp lý, trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Pháp chế của Chính phủ. Trước đó, Khoa Pháp lý đã tuyển sinh và đang đào tạo 3 khoá sinh viên; sau khi thành lập, trường Đại học Pháp lý Hà Nội tiếp tục đào tạo các sinh viên này và tuyển sinh từ khoá thứ 4.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (04) 38351879
Website : http://www.hlu.edu.vn