Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Mã trường: LNH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (tên quốc tế là Vietnam Forestry University) là trung tâm đào tạo đầu ngành về lâm nghiệp của cả nước, có uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học lâm nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ.
Từ 1964 – 1984 Trường đóng tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Từ 1985 đến nay, Trường đóng tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Cơ sở 2 đặt tại thị trấn Trảng Bom – Trảng Bom – Đồng Nai.
Trường Đại học Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục – Đào tạo và các Bộ, Ngành khác theo chức năng được Chính phủ quy định.

===========================================================================================

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Tel: 04 33840233      Fax: 04 33840063
Email: lienhe@vfu.edu.vn
Website : http://www.vfu.edu.vn