Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Mã trường: KTA
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Trường hiện có 26 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị thuộc khối đào tạo, 7 đơn vị thuộc khối quản lý, 5 đơn vị thuộc khối khoa học công nghệ và thông tin, 03 đơn vị thuộc khối sản xuất dịch vụ và chuyển giao công nghệ xây dựng.
Nhà trường có trên 900 cán bộ viên chức, người lao động hợp đồng, trong đó có 418 cán bộ giảng dạy, 2 Giáo sư, 22 Phó Giáo sư, 17 Nhà giáo ưu tú, 77 tiến sỹ, 284 thạc sỹ.
– Hội sinh viên Trường có gần 6000 hội viên, trực thuộc Hội sinh viên thành phố Hà Nội;
Trường đã có quan hệ với hơn 70 trường đại học và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác, tiêu biểu là: Trường Đại học Kiến trúc Toulouse – Pháp; Trường Đại học Melbourne – Úc; Trường Đại học Tổng hợp Barcelona – Tây Ban Nha; Trường Đại học Mỹ thuật Milan – Italia; Trường Đại học Hawaii – Mỹ; Trường Đại học Torino – Italia; Trường Đại học Nottingham – Anh; Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc Matxcơva – Nga.

===========================================================================================

Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 38542391
Website : http://www.hau.edu.vn