Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
Mã trường: USTH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội

Ngày 12/5/2011 tại Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã công bố chương trình học bổng tài năng dành cho học sinh khối 12 trong cả nước.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là trường đại học công lập quốc tế được thành lập theo hiệp định song phương giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và ứng dụng công nghiệp.
Thông qua liên minh đào tạo gồm hơn 60 trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của Pháp, Trường USTH tập hợp các chuyên gia xuất sắc của Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ. Toàn bộ chương trình giảng dạy và nghiên cứu của Trường được thực hiện bằng tiếng Anh.

===========================================================================================

Địa chỉ:  18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84-4 37 91 69 60
Email: officeusth@usth.edu.vn
Website : http://usth.edu.vn