Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Dược Hà Nội
Mã trường: DKH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường đại học Dược Hà Nội tiền thân từ khoa Dược trường Y- Dược Đông Dương được thành lập từ năm 1902 với nhiệm vụ đào tạo Y sỹ, Dược sỹ trung cấp.
Năm 1926, trường thuốc Đông Dương được chuyển thành trường Y- Dược thực hành và chính thức đào tạo Dược sỹ, Bác sỹ có trình độ đại học. Năm 1941, trường đã đổi tên thành trường Đại học Y- Dược  Đông Dương. Cách mạng tháng Tám thành công, trường được đổi tên thành Trường đại học Y –  Dược Việt Nam . Năm 1961 do nhu cầu đào tạo cán bộ ngày càng tăng nên bộ y tế có quyết định tách trường đại học Y – Dược  thành 2 trường Đại học Y khoa Hà Nội và Đại học Dược khoa hà nội (quyết định số 828/BYT-LD ngày 29/9/1961).Năm 1985 đến nay trường hoạt động chính thức với tên gọi Trường đại học Dược Hà Nội (Quyết định số : 1004/BYT_LD ngày 11/9/1985).
Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển đến nay. Trương Đại học Dược Hà Nội đã khẳng định được vị trí quan trọng và uy tín của mình trong sự nghiệp đào tạo cán bộ Dược của ngành Y tế , là địa đào tạo chỉ tin cậy của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

============================================

Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội.
Tel: (04) 382-545-39. Fax : (04) 3.826-4464,  (04) 3933-2332
Email: info@hup.edu.vn
Website : http://www.hup.edu.vn