Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 16/12/2019

Trường Đại học Điện lực

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Điện lực
Mã trường: DDL
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Điện lực

Logo Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực (tiếng Anh: Electric Power University)là trường đại học nằm trên địa bàn thủ đô Hà Nội, trường được thành lập theo quyết định số 111/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Điện lực, đây là trường đại học chuyên ngành Điện duy nhất của Việt Nam.
Tiền thân của trường đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội do người Pháp thành lập năm 1898. Sau năm 1954, Nhà nước Việt Nam đã tách Trường Kỹ nghệ thực hành thành trường Kỹ thuật I và trường Kỹ thuật II.
Tháng 8/1962 Trường Kỹ thuật I được đổi tên thành Trường Trung cao Cơ Điện, ngày 8/2/1966 Trường Trung cao Cơ điện được tách ra thành Trường Trung hoc Điện (sau đó đổi tên là Trung học Điện I) và Trường Trung học Cơ khí (nay là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

===========================================================================================

Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-(0)4 836 2672
Website: www.epu.edu.vn