Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 14/07/2020

Trường Đại học Dầu Khí

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Dầu Khí
Mã trường: PVU
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Dầu Khí

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (tiếng Anh: PetroVietnam University, viết tắt là PVU) là một trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư và hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về mặt giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2010 theo Quyết định số 2157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn, PVN) làm chủ đầu tư, không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành Dầu khí Việt Nam. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam về cơ bản là trường đại học định hướng nghề nghiệp, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam vào năm 2020, một trong những trường đại học có uy tín của khu vực vào năm 2025, châu Á và thế giới vào trước năm 2050.

===========================================================================================

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (064) 3721979
Website : www.pvu.edu.vn