Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Mã trường: TTD
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997, và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trường được đổi tên thành trường Đại học TDTT Đà Nẵng, là trường duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên đào tạo cán bộ chuyên ngành TDTT có trình độ từ Trung cấp đến Đại học.
Đến nay, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đào tạo gần 5.000 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên chính quy và không chính quy ở các bậc trung học, cao đẳng và đại học (liên kết) TDTT. Ngoài ra, Trường còn đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá cho hàng trăm cán bộ TDTT cơ sở cho các tỉnh, thành, ngành.

===========================================================================================

Địa chỉ: 44 Dũng sỹ Thanh khê Đà Nẵng
Tel: (0511) 3759409         Fax: (05113) 759409
Email: tdttdn@upes3.edu.vn
Website : http://www.upes3.edu.vn