Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Mã trường: SKV
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Trường Đại học SPKT Vinh tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật Vinh được thành lập năm 1960 theo Quyết định số 113 CP/ PG ngày 8/4/1960 của Chính phủ, trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng có nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề Cắt gọt, Nguội, Gò, Hàn, Rèn, Đúc. Trường được xây dựng tại Bãi Cồn Nia – Làng Hưng Dũng, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là trường công lập trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, có chức năng đào tạo Giáo viên Dạy nghề trình độ Đại học và Cao đẳng; Đào tạo nhân lực trình độ đại học và cao đẳng kỹ thuật, công nghệ; dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ giáo dục – đào tạo theo quy định của pháp luật.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Hưng Dũng – Thành Phố Vinh – Nghệ An
Tel: (038)3842753     Fax: (038)3842530
Email: info@vute.edu.vn
Website : http://vute.edu.vn