Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 23/05/2019

Trường Đại học Nha Trang

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Nha Trang
Mã trường: TSN
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Nha Trang

Trường Đại học Nha Trang hiện có 17 khoa, viện đào tạo; 4 viện và trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và 4 đơn vị phục vụ đào tạo.
Nhà trường hiện đang đào tạo 5 chuyên ngành bậc tiến sĩ, 7 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 25 chuyên ngành bậc đại học và 10 chuyên ngành cho bậc cao đẳng. Lưu lượng người học hiện tại của Trường khoảng 100 nghiên cứu sinh, trên 1.100 học viên cao học, hơn 13.000 sinh viên chính quy tại Nha Trang và trên 10.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại 18 cơ sở liên kết trên cả nước.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Trường Đại học Nha Trang hiện nay có gần 500 người với 10 GS, PGS; gần 100 tiến sĩ và 300 thạc sĩ, trong đó 40% đã được đào tạo ở nước ngoài. Hiên nay có gần 100 người đang được cử đi nghiên cứu sinh và cao học ở trong và ngoài nước. Đến 2015, Nhà trường sẽ có khoảng 30% CBGD có học vị tiến sĩ.
Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Trường Đại học Nha Trang hiện nay có trên 700 người với 100 GS, PGS và tiến sĩ; trên 300 thạc sĩ. 40% đã được đào tạo ở nước ngoài. Hiện nay có gần 100 người đang được cử đi nghiên cứu sinh và cao học ở trong và ngoài nước. Đến 2015, Nhà trường sẽ có khoảng 30% CBGD có học vị tiến sĩ.

===========================================================================================

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa
Tel: 0583 838 878
Email: ttmt@ntu.edu.vn
Website : http://ntu.edu.vn