Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Mã trường: YCT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập ngày 22/12/2002 trên cơ sử tách từ Khoa Y-Nha_Dược trường Đại học Cần Thơ.
Trường hiện có 6 khoa , 1 đơn vị trực thuộc và 2 Trung tâm và 1 thư viện.
Tổng số cán bộ giảng dạy của trường có hơn 400 cán bộ với hơn 4000 sinh viên đang theo học.

===========================================================================================

Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Nình Kiều, TP.Cần Thơ
Tel: (0710) 3739  730   Fax: (0710) 3740 221
Email: ctump@ctump.edud.vn
Website : http://ctump.edu.vn