Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Đồng Tháp

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Đồng Tháp
Mã trường: SPD
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Đồng Tháp

Logo Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ:
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;
Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;
Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội;
Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 783 đường Phạm Hữu Lầu – Phường 6 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp
Tel: 067. 3881518      Fax: 067. 3881713
Email: dhdt@dthu.edu.vn
Website : http://www.dthu.edu.vn