Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Y Hải Phòng

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Y Hải Phòng
Mã trường: YPB
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Y Hải Phòng

Logo Trường Đại học Y Hải Phòng

Trải qua hơn 30 năm phát triển và trưởng thành (từ năm 1979 đến nay), trường Đại học Y Hải Phòng đã có nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân của khu vực cũng như trong toàn quốc. Trường đã và đang từng bước thực hiện đẩy mạnh xây dựng và phát triển hơn nữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cả chiều rộng lẫn chiều sâu với mục tiêu: xây dựng và phát triển trường Đại học Y Hải Phòng trở thành trường Đại học Y – Dược đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Y tế góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là đào tạo chuyên ngành Y học biển – đảo khu vực Duyên Hải, xây dựng trường thành Trung tâm khoa học Y học có uy tín trong nước và quốc tế.
Hiện tại số lượng Cán bộ, giảng viên của trường là: 369 người, trong đó có: 03 Giáo sư; 13 Phó giáo sư; 15 Tiến sỹ; 96 Thạc sỹ; 11 Bác sỹ chuyên khoa II; 01 Bác sỹ chuyên khoa I; 177 trình độ Đại học; 55 Kỹ thuật viên, 285 giảng viên kiêm chức là các cán bộ, trưởng, phó các khoa, phòng tại các Bệnh viện thực hành trong thành phố.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: 0313.733.311      Fax: 0313.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn
Website : http://hpmu.edu.vn