Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Mã trường: SKN
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Logo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiền thân là Trường Trung học Công nghiệp Nam Hà được thành lập theo quyết định số 1263 BCNN/KB-1 ngày 21 tháng 12 năm 1966 của Bộ Công nghiệp nặng, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuât.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội là trung tâm lớn đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng phía Nam sông Hồng.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành Phố Nam Định
Tel: 0350 3645194 / 3649460     Fax: 0350 3637994
Email: dhspktnd@vnn.vn
Website : http://www.nute.edu.vn