Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Mã trường: DBG
Giới thiệu sơ lược

LogoTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

LogoTrường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Trường Đại học  Nông – Lâm Bắc Giang đóng trên địa bàn xã Bích Sơn – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang, là trường Đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục Đại học Việt nam, là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông – Lâm.
Trường có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học – cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và công nhân  nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đáp ứng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn góp phần tích cực cho sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

===========================================================================================

Địa chỉ: Xã Bích Sơn – Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang
Tel: (0240)3 874 387        Fax: (0240)3874387
Email: Admin@bafu.edu.vn
Website : http://bafu.edu.vn