Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Mã trường: VUI
Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có trình độ đại học các ngành công nghệ kỹ thuật, kinh tế, phục vụ cho ngành công nghiệp, cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Là một trường Đại học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học hàng đầu trong nước và các trường tiên tiến trong khu vực.
Có chương trình đào tạo tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, sáng tạo trong công việc, có phẩm chất chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tel: (0210)3848 636/ 3829 247      Fax:(0210)3818 867 / 3827 306
Email: cnvt@vui.edu.vn
Website : http://www.vui.edu.vn