Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 19/04/2019

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Mã trường: DVD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Văn hoa, Thể thao và Du lịc Thanh Hóa

logo Trường Đại học Văn hoa, Thể thao và Du lịc Thanh Hóa

Là một trường văn hóa, thể thao và du lịch có bề dầy trên 45 năm, với nhiều thành tích ấn tượng, nhiều sinh viên theo học tại đây đã trở thành văn nghệ sĩ, nhà giáo, cán bộ quản lý văn hóa, du lịch, doanh nhân của đất nước. Chính vì vậy, ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa thành Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là một trường đại học đào tạo đa ngành trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phạm vi đào tạo rộng lớn cho vùng Bắc Trung Bộ và Nam sông Hồng. Nhà trường ý thức nghiêm túc về sự kỳ vọng lớn lao của người học và xã hội là động lực để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.

 

===========================================================================================

Số 20 – Nguyễn Du – P. Điện Biên – TP. Thanh Hóa.
Điện thoại: (037) 3713496. Fax: 0373.852535
Website: www.dvtdt.edu.vn
Email: dhvhttdlth@dvtdt.edu.vn