Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Quảng Bình

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Quảng Bình
Mã trường: DQB
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Quảng Bình

logo Trường Đại học Quảng Bình

Trường Đại học Quảng Bình là một trường đại học địa phương trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình được thành lập năm 2006 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình.
Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp các trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình. Trường Đại học Quảng Bình bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên từ mùa tuyển sinh 2007. Trường có các chuyên ngành: Kinh tế, tiếng Anh, Nuôi trồng thủy sản và các ngành sư phạm từ bậc cao đẳng đến đại học. Đây là trường đại học đầu tiên của tỉnh Quảng Bình, và cho đến nay là duy nhất.
Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 237/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình.
Trường Đại học Quảng Bình trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình, hoạt động theo Điều lệ Trường Đại học ban hành tại quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30-7-2003 của Thủ tướng chính phủ.
Trường Đại học Quảng Bình là trường công lập địa phương đào tạo đa ngành,tuyển sinh khóa đại học đầu tiên vào năm học 2007-2008.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường 312 Lí Thường Kiệt, phường Bắc Lí, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
ĐT: 0084.052.3822010 – Fax: 0084.052.3821054
Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn