Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Phú Yên

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Phú Yên
Mã trường: DPY
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Phú Yên

logo Trường Đại học Phú Yên

Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) và Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật (THKT-KT) Phú Yên.
Tiền thân của Trường CĐSP Phú Yên là sự nối tiếp và phát triển các trường: Trường Sư phạm đồng bằng (1970), Trường Trung cấp Sư phạm Phú Yên (1975), Trường Trung học Sư phạm Phú Khánh (1976), Trường Trung học Sư phạm Phú Yên và Cơ sở Cao đẳng Sư phạm Phú Yên (1989), Trường Sư phạm Phú Yên (1990), Trường CĐSP Phú Yên (1995 – 2007).
Tiền thân của Trường THKT-KT Phú Yên là sự nối tiếp và phát triển các trường:  Trường Nông nghiệp Hoà An (1975) và Trường Hợp tác hoá Nông nghiệp (1978), Trường Trung học Nông nghiệp Phú Khánh (1980), Trường Trung học Nông nghiệp Phú Yên (1989), Trường THKT-KT Phú Yên (1995 – 2007).

===========================================================================================

Địa chỉ: 18 Trần Phú – Phường 7 – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 – Fax: 057.3842618 – 3842312
Website: http://pyu.edu.vn