Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Mã trường: DPD
Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là một trường đại học địa phương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập năm 2007 theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 7 tháng 9 năm 2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo

 

===========================================================================================

Địa chi:986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
ĐT: 055.3821313. Fax: 055.3824925
Website: www.pdu.edu.vn