Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương
Mã trường: DTK
Giới thiệu so lược

logo Trường Đại học kinh tế-kỹ thuật Hải Dương

logo Trường Đại học kinh tế-kỹ thuật Hải Dương

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Địa điểm: Nằm ở giữa số 1002 và 1004 (vào trong 200m), Đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực.
Là Trường công lập trực thuộc tỉnh Hải Dương, có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dậy nghề theo các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học theo các ngành kinh tế – kỹ thuật trong nhiều thập kỷ.

===========================================================================================

Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (0320) 3 861 121 – Fax: (0320) 3861 249
Website: www.ktkt- haiduong.edu.vn
Email: lienthongmotcua@uhd.edu.vn