Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Hồng Đức

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Hồng Đức
Mã trường: HDT
Giưới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Hồng Đức

logo Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Hồng Đức là một trường đại học địa phương trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ trong tỉnh. Trường được thành lập theo quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá. Trường lấy hiệu của Hoàng đế Lê Thánh Tông làm tên gọi.
Sứ mạng của Nhà trường là: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và quản lý; phấn đấu trở thành: trung tâm đào tạo đa ngành chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ lớn ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước, đáp ứng yêu cầu về nhân lực và khoa học công nghệ cho tỉnh, đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; là chỗ dựa tin cậy đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh về đổi mới phương pháp dạy học, NCKH và công nghệ.

===========================================================================================

Địa chỉ 565 Quang Trung (Quốc lộ 1A) phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
ĐT: (037) 3.910.222; 3.910.619; Fax (037) 3.910.475
Website: http://www.hdu.edu.vn